Artykuł sponsorowany

Kancelaria notariusza - zakres podstawowych usług

Kancelaria notariusza - zakres podstawowych usług

Kancelaria notariusza to miejsce, w którym można skorzystać z wielu usług związanych z prawem. Notariusze to osoby posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentów o charakterze urzędowym, które mają moc prawną. W Polsce kancelarie notarialne oferują szeroki zakres usług, zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. W niniejszym artykule omówimy podstawowe usługi świadczone przez kancelarie notarialne, które mogą być przydatne dla każdego z nas.

Przeczytaj również: Dlaczego do notariusza często zwraca się "rejent"?

Sporządzanie aktów notarialnych

Jedną z podstawowych usług świadczonych przez kancelarię notarialną jest sporządzanie aktów notarialnych. Akt notarialny to dokument sporządzony przez notariusza, który potwierdza zawarcie określonej umowy lub czynności prawnej. Przykłady takich aktów to umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny czy umowy spółek. Akt notarialny może być również sporządzony w formie protokołu, np. przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników spółki. Dzięki temu dokumentowi strony mają pewność co do legalności i ważności zawartej umowy oraz jej treści.

Przeczytaj również: W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej?

Odpisy i wypisy dokumentów

Kancelaria notarialna może również wydać odpisy i wypisy dokumentów, które zostały sporządzone przez notariusza lub są przechowywane w jego kancelarii. Odpis to wierna kopia dokumentu, która zawiera wszystkie elementy oryginału, natomiast wypis to fragment dokumentu, który obejmuje tylko wybrane informacje. Odpisy i wypisy są często wymagane przez różne instytucje, np. banki czy urzędy, jako dowód zawarcia określonej umowy lub wykonania innej czynności prawnej.

Poświadczenie podpisu

Notariusz może również poświadczyć podpis na dokumencie. Poświadczenie podpisu polega na stwierdzeniu przez notariusza, że dana osoba złożyła swój podpis na dokumencie w jego obecności. Taka usługa jest często wymagana przy zawieraniu umów o większej wartości, np. kredytów hipotecznych czy umów deweloperskich. Jeśli chodzi o te i inne usługi, jakie oferuje kancelaria notariusza, w Poznaniu znajdziemy specjalistów takich jak Irena Antkowiak.

Sporządzanie testamentów

Kolejną ważną usługą świadczoną przez kancelarie notarialne jest sporządzanie testamentów. Testament to akt prawny, w którym osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego lub w formie holograficznej (ręcznie napisany i podpisany przez testatora). Sporządzenie testamentu przez notariusza daje pewność co do jego ważności oraz zgodności z wolą testatora.