Artykuł sponsorowany

Jakimi sposobami komornik może ściągnąć dług?

Jakimi sposobami komornik może ściągnąć dług?

Komornik to osoba, której zadaniem jest dochodzenie należności od dłużników. W Polsce komornicy są często kojarzeni z negatywnymi emocjami, jednak ich praca jest niezbędna do utrzymania praworządności i sprawiedliwości. W jaki sposób komornik może ściągnąć dług? Przedstawiamy cztery najważniejsze metody, które stosują komornicy w celu odzyskania należnych im pieniędzy.

Przeczytaj również: Kiedy i dlaczego warto wziąć udział w licytacji komorniczej?

Egzekucja z wynagrodzenia i świadczeń socjalnych

Jednym z podstawowych sposobów ściągania długów przez komornika jest egzekucja z wynagrodzenia dłużnika. Komornik może zająć nawet 60% pensji osoby zadłużonej, jednak kwota ta nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku osób otrzymujących świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla bezrobotnych czy renta, komornik może zająć do 50% kwoty świadczenia. Warto pamiętać, że egzekucja z wynagrodzenia może być prowadzona tylko przez jednego komornika jednocześnie.

Zajęcie rachunku bankowego

Kolejnym sposobem na odzyskanie długów przez komornika jest zajęcie rachunku bankowego dłużnika. W praktyce oznacza to, że komornik może zablokować dostęp do środków zgromadzonych na koncie bankowym osoby zadłużonej oraz pobrać z niego należne kwoty. Warto jednak zwrócić uwagę, że komornik nie może zająć całej kwoty zgromadzonej na rachunku – musi pozostawić dłużnikowi tzw. kwotę wolną od egzekucji.

Egzekucja z nieruchomości

Jeśli dłużnik posiada nieruchomość, komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne mające na celu zajęcie i sprzedaż tej nieruchomości. Proces ten jest jednak bardziej skomplikowany niż zajęcie wynagrodzenia czy rachunku bankowego, gdyż wymaga przeprowadzenia szeregu czynności, takich jak ustalenie wartości nieruchomości, ogłoszenie przetargu czy przeprowadzenie licytacji. Ponadto, sprzedaż nieruchomości przez komornika może być utrudniona w przypadku, gdy na niej ciążą inne prawa, np. hipoteka.

Egzekucja z ruchomości

Ostatnią z omawianych metod ściągania długów przez komornika jest egzekucja z ruchomości dłużnika. Obejmuje ona zajęcie i sprzedaż przedmiotów ruchomych należących do osoby zadłużonej, takich jak samochody, sprzęt elektroniczny czy dzieła sztuki. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie przedmioty mogą być zajęte przez komornika – z egzekucji wyłączone są np. przedmioty codziennego użytku, takie jak ubrania czy żywność.