Artykuł sponsorowany

Jakie parametry bierze się pod uwagę przy wycenie działki?

Jakie parametry bierze się pod uwagę przy wycenie działki?

Pierwszym aspektem, który eksperci biorą pod uwagę przy wycenie działki, jest jej lokalizacja. Im lepsza lokalizacja, tym wyższa wartość nieruchomości. Działki położone w atrakcyjnych dzielnicach miast, takich jak Warszawa czy Kraków, cieszą się większym zainteresowaniem kupujących i są droższe niż te położone na obrzeżach miasta. Wycena działki w Krakowie będzie więc wyższa niż w przypadku działki o tej samej powierzchni położonej na terenach wiejskich. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkość działki – im większa powierzchnia, tym wyższa cena. Ważne są również media dostępne na działce, takie jak prąd, woda czy gaz, które zwiększają jej wartość.

Czy istnieją ograniczenia prawne wpływające na wartość działki?

Ograniczenia prawne mogą znacząco wpłynąć na wartość działki. Przykładem takiego ograniczenia jest obowiązek uzyskania zgody konserwatora zabytków na zabudowę działki położonej w strefie ochrony konserwatorskiej. Innym czynnikiem wpływającym na wycenę działki są plany zagospodarowania przestrzennego, które określają sposób wykorzystania terenu.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy przemysłową mają różne wartości. Warto również sprawdzić, czy na działce nie ma służebności gruntowych, takich jak służebność drogi dojazdowej czy przesyłu energii elektrycznej, które mogą ograniczać możliwości zabudowy.

Jakie inne czynniki mogą wpłynąć na wartość działki?

Oprócz powyższych aspektów, wartość działki może być również kształtowana przez inne czynniki, takie jak ukształtowanie terenu, jakość gleby czy występowanie terenów zielonych w okolicy. Działki o korzystnym ukształtowaniu terenu i żyznej glebie są bardziej atrakcyjne dla inwestorów i rolników, co przekłada się na ich wyższą wartość.

Z kolei tereny zielone w okolicy działki, takie jak parki czy lasy, wpływają korzystnie na jakość życia mieszkańców i zwiększają zainteresowanie potencjalnych kupujących. Warto również zwrócić uwagę na infrastrukturę w okolicy działki, taką jak dostępność komunikacji miejskiej, szkół czy sklepów, które mogą wpłynąć na jej atrakcyjność dla kupujących.