Artykuł sponsorowany

Do czego służą rurki wskaźnikowe?

Do czego służą rurki wskaźnikowe?

Rurki wskaźnikowe to niezwykle przydatne narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie i kontrolowanie różnych parametrów procesów technologicznych, takich jak temperatura, ciśnienie czy przepływ. Warto zatem przyjrzeć się bliżej ich budowie, zasadzie działania oraz obszarom zastosowań.

Budowa i zasada działania rurki wskaźnikowej

Rurki wskaźnikowe składają się z kilku elementów, takich jak korpus, wskaźnik oraz układ pomiarowy. Korpus wykonany jest zazwyczaj ze stali nierdzewnej lub innych materiałów odpornych na korozję, a jego zadaniem jest ochrona pozostałych elementów przed uszkodzeniem. Wskaźnik to część rurki odpowiedzialna za prezentację wyników pomiaru - może być to np. strzałka poruszająca się na tarczy lub cyfrowy wyświetlacz. Układ pomiarowy natomiast umieszczony jest wewnątrz korpusu i to on odpowiada za dokonywanie pomiarów oraz przekazywanie informacji do wskaźnika.

W zależności od rodzaju mierzonego parametru, rurki wskaźnikowe mogą działać na różnych zasadach. Przykładowo, w przypadku pomiaru temperatury wykorzystywane są rurki zawierające ciecz termometryczną, która rozszerza się pod wpływem wzrostu temperatury, powodując przemieszczenie wskaźnika. W przypadku pomiaru ciśnienia stosuje się rurki Bourdona, które zmieniają kształt pod wpływem działającego na nie ciśnienia, co również skutkuje przemieszczeniem wskaźnika.

Zastosowania rurki wskaźnikowej w przemyśle

Rurki wskaźnikowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, gdzie kontrola parametrów procesów technologicznych jest kluczowa dla zachowania wysokiej jakości produktów oraz bezpieczeństwa pracy. Przykłady takich branż to przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy czy energetyczny.

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym rurka wskaźnikowa służy do monitorowania procesów takich jak destylacja, kraking czy reakcje chemiczne. Kontrola temperatury, ciśnienia czy przepływu umożliwia optymalizację procesów oraz zapobieganie awariom i wypadkom. W przemyśle spożywczym rurki te wykorzystywane są m.in. do kontroli pasteryzacji czy sterylizacji produktów, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania ich jakości oraz bezpieczeństwa konsumentów. W energetyce zaś rurki wskaźnikowe stosowane są do monitorowania pracy kotłów, turbin czy układów chłodzenia, co pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności oraz minimalizację strat energii.