Artykuł sponsorowany

Dlaczego pozbywanie się koloidów jest tak ważne w procesie uzdatniania wody?

Dlaczego pozbywanie się koloidów jest tak ważne w procesie uzdatniania wody?

Uzdatnianie wody to kluczowy proces, który pozwala na przekształcenie surowej, zanieczyszczonej wody w czystą i bezpieczną do spożycia. Jednym z ważnych etapów tego procesu jest usuwanie koloidów, czyli drobnych cząstek o średnicy poniżej 1000 nanometrów, które mogą powodować zmętnienie wody oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego pozbywanie się koloidów jest tak istotne oraz jakie metody są stosowane w polskich zakładach uzdatniania wody.

Przeczytaj również: Jak często powinno się serwisować stacje uzdatniania wody?

Wpływ koloidów na jakość wody

Koloidy mogą mieć negatywny wpływ na jakość wody, gdyż utrudniają jej przepływ przez filtry oraz osadzają się na powierzchniach, tworząc osady. Ponadto, niektóre z nich mogą być nosicielami mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak bakterie czy wirusy, które mogą prowadzić do poważnych chorób. W Polsce normy dotyczące jakości wody pitnej są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., które określa m.in. dopuszczalne stężenie koloidów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

Metody usuwania koloidów w polskich zakładach uzdatniania wody

W polskich zakładach uzdatniania wody w Lublinie stosuje się różne metody usuwania koloidów, które można podzielić na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Do metod fizycznych należy m.in. sedymentacja, czyli naturalne opadanie cząstek na dno zbiornika oraz filtracja, polegająca na przepuszczaniu wody przez warstwy filtrujące, takie jak piasek czy węgiel aktywowany. Metody chemiczne obejmują koagulację, czyli dodawanie środków koagulujących, które powodują zlepianie się koloidów i ich łatwiejsze usunięcie, oraz flokulację, polegającą na tworzeniu większych skupisk cząstek, które następnie opadają na dno zbiornika.

Innowacyjne rozwiązania w usuwaniu koloidów

W ostatnich latach obserwujemy rozwój nowoczesnych technologii służących do usuwania koloidów z wody. Jednym z takich rozwiązań jest ultrafiltracja, która polega na przepuszczaniu wody przez membrany o bardzo małych porach, co pozwala na skuteczne usunięcie nawet najmniejszych cząstek. Inna innowacyjna metoda to elektrokoagulacja, która wykorzystuje procesy elektrochemiczne do zlepiania koloidów i ich łatwiejszego usunięcia. W Polsce coraz więcej zakładów uzdatniania wody decyduje się na wdrożenie tych nowoczesnych technologii, co przyczynia się do podniesienia jakości wody pitnej na terenie kraju.