Artykuł sponsorowany

Czy rejestracja pompy ciepła jest potrzebna?

Czy rejestracja pompy ciepła jest potrzebna?

Czy rejestracja pompy ciepła jest potrzebna? W Polsce coraz więcej osób decyduje się na montaż pomp ciepła w swoich domach, ze względu na ich energooszczędność i ekologiczne aspekty. Jednak wiele osób zastanawia się, czy konieczne jest zgłaszanie takiego urządzenia do odpowiednich instytucji. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i wyjaśnimy, jakie formalności należy dopełnić w przypadku instalacji pompy ciepła.

Obowiązek zgłoszeniowy dla pomp ciepła

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 2020 roku, obowiązek zgłoszeniowy dotyczy tylko pomp ciepła o mocy grzewczej powyżej 40 kW. Dla mniejszych urządzeń nie ma obowiązku zgłaszania ich do żadnych instytucji. W przypadku instalacji pompy ciepła w Bydgoszczy o mocy przekraczającej 40 kW, należy zgłosić to do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w terminie 14 dni od dnia jej uruchomienia. Zgłoszenie powinno zawierać dane właściciela, opis techniczny urządzenia oraz informacje o lokalizacji.

Wsparcie finansowe dla inwestorów

Warto zwrócić uwagę, że instalacja pompy ciepła może być dofinansowana ze środków unijnych, rządowych lub samorządowych. W Polsce dostępne są różne programy wsparcia, takie jak program Czyste Powietrze, program Moja Woda czy program Prosument. Aby skorzystać z dofinansowania, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji i przedstawić dokumentację techniczną oraz kosztorys inwestycji. W przypadku uzyskania dofinansowania na pompę ciepła, konieczne jest również zgłoszenie jej instalacji do właściwego organu, niezależnie od mocy urządzenia.

Zasady montażu i eksploatacji pomp ciepła

Instalacja pompy ciepła powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego stosowne uprawnienia i certyfikaty. Montaż urządzenia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi. Ponadto, warto pamiętać o regularnym serwisowaniu pompy ciepła, co pozwoli na utrzymanie jej sprawności i wydłużenie żywotności. Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku przez autoryzowany serwis.

Podsumowując, rejestracja pompy ciepła jest konieczna tylko w przypadku urządzeń o mocy grzewczej powyżej 40 kW. Dla mniejszych pomp nie ma obowiązku zgłaszania ich do żadnych instytucji. Instalacja pompy ciepła może być dofinansowana, a jej montaż i eksploatacja powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi.