Artykuł sponsorowany

Czy każdy pracownik ma obowiązek przejścia szkolenia BHP?

Czy każdy pracownik ma obowiązek przejścia szkolenia BHP?

Szkolenia BHP są nieodłącznym elementem życia zawodowego każdego pracownika. Bez względu na stanowisko czy branżę, zdobywanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. W artykule przedstawimy, dlaczego szkolenia BHP są tak ważne, kto ma obowiązek ich odbycia oraz jak wygląda proces szkoleniowy.

Przeczytaj również: Szkolenie BHP w formie online - przyszłość edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy

Kto ma obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik ma obowiązek przejścia szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy. Szkolenie to obejmuje zarówno pracowników etatowych, jak i tymczasowych, a także osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawca ma obowiązek zorganizować takie szkolenie oraz pokryć jego koszty. Warto również pamiętać, że w przypadku zmiany stanowiska pracy lub wprowadzenia nowych technologii, konieczne może być odbycie kolejnego szkolenia.

Szkolenia BHP mogą mieć różną formę – od tradycyjnych spotkań z wykładowcą, po e-learning czy szkolenia praktyczne. Istnieje wiele firm oferujących tego typu usługi, np. szkolenia BHP w Bielsko Białej. Szkolenie obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zagadnienia specyficzne dla danej branży czy stanowiska. Ważnym elementem jest również nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Czy szkolenie BHP musi być potwierdzone dokumentem?

Po odbyciu szkolenia BHP, pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę. Dokument ten jest ważny przez określony czas – w przypadku pracowników administracyjnych i biurowych wynosi on 5 lat, natomiast dla pracowników fizycznych oraz osób wykonujących prace na wysokości – 3 lata. Po upływie tego czasu konieczne jest odbycie szkolenia okresowego, które pozwoli na aktualizację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrolą przestrzegania przepisów BHP zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Inspektorzy PIP mają prawo sprawdzić, czy pracodawca spełnia swoje obowiązki w zakresie szkoleń BHP, a także czy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor może nałożyć na pracodawcę karę finansową, a nawet w skrajnych przypadkach – zawiesić działalność firmy.