Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć o zasiłku wychowawczym w Austrii?

Co warto wiedzieć o zasiłku wychowawczym w Austrii?

Zasiłek wychowawczy, znany również jako "elterngeld" lub "rodzicielskie świadczenie pieniężne", to forma wsparcia finansowego, którą rząd austriacki oferuje rodzicom w celu umożliwienia im opieki nad dziećmi. W Austrii zasiłek ten jest szczególnie atrakcyjny, ponieważ oferuje wysokie wsparcie finansowe oraz elastyczne warunki korzystania. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia. 

Jak uzyskać zasiłek wychowawczy w Austrii? 

Aby ubiegać się o zasiłek wychowawczy w Austrii, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, rodzic musi mieszkać legalnie w Austrii i posiadać prawo do pobytu na terytorium tego kraju. Po drugie, zasiłek przysługuje tylko tym rodzicom, którzy faktycznie opiekują się dzieckiem. Nie można go otrzymać, jeśli dziecko przebywa na stałe poza Austrią. Po trzecie, rodzic musi wykazać się pewnym minimalnym dochodem przed urodzeniem dziecka. W przypadku osób samozatrudnionych wynosi on 4 860 euro rocznie, natomiast dla pracowników najniższa pensja musi wynosić 5 130 euro rocznie. 

Ile wynosi i jak długo można pobierać austriacki zasiłek wychowawczy? 

Wysokość zasiłku wychowawczego w Austrii zależy od dochodów rodzica przed urodzeniem dziecka oraz od wybranej formy opieki. Podstawowa stawka wynosi 33% dochodów uzyskanych przez rodzica przed urodzeniem dziecka, jednak nie może być niższa niż 300 euro ani wyższa niż 800 euro miesięcznie. Istnieje także możliwość skorzystania z tzw. zasiłku wychowawczego plus, który pozwala na dłuższe pobieranie świadczenia, ale w niższej kwocie, czyli maksymalnie do 500 euro miesięcznie. W przypadku rodzeństwa przysługuje dodatkowe wsparcie finansowe, a także możliwość skorzystania z bonusu za równoczesne korzystanie z zasiłku przez oboje rodziców. 

Zasiłek wychowawczy w Austrii można pobierać przez różny okres czasu, co pozwala rodzicom na większą elastyczność w planowaniu opieki nad dzieckiem. Minimalny czas trwania zasiłku wynosi 12 miesięcy, jednak można go przedłużyć nawet do 36 miesięcy, jeśli obydwoje rodzice podejmą się opieki nad dzieckiem na zmianę. Warto również zaznaczyć, że zasiłek można łączyć z pracą na niepełnym etacie. Wówczas jego wysokość jest proporcjonalnie zmniejszana, ale można go pobierać przez dłuższy czas. Ponadto rodzice mają możliwość przerwania pobierania zasiłku na pewien okres czasu (np. w przypadku powrotu do pracy), a następnie wznowienia go w późniejszym terminie.